Αρχική / Αρχική Σελίδα / Νέα Φιλαδέλφεια: «Δεν ξέραμε για γήπεδο, ούτε για κόστος, ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ τη συμμετοχή μας»

Νέα Φιλαδέλφεια: «Δεν ξέραμε για γήπεδο, ούτε για κόστος, ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ τη συμμετοχή μας»

Η δημοτική αρχή είχε ενημερώσει ότι στην συγκέντρωση της Δευτέρας που έχει οργανώσει στην κεντρική πλατεία, θα δώσει συναυλία το ροκ συγκρότημα Radioact.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, για τα έξοδα της συναυλίας ο δήμος έχει εγκρίνει πόσο 4.000€!

Το περίεργο της υπόθεσης όμως είναι, ότι το συγκρότημα εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της επίσημης σελίδας του στο Facebook, με την οποία ανακοινώνει ότι δεν θα συμμετάσχει τελικά στην εκδήλωση και ότι δεν γνώριζε για οποιαδήποτε αμοιβή:

«Σαν Radioact ποτέ δεν θα πηγαίναμε κόντρα σε μια ιστορική ομάδα καθώς και στην κατασκευή ενός γηπέδου που μόνο αναβάθμιση θα αποτελούσε. Ποτέ δεν ενημερωθήκαμε πλήρως για το που συμμετέχουμε δηλαδή ότι θα υπάρξει κόστος 4000 ευρώ και κυρίως ποτέ δεν θα κάναμε μια τέτοια κίνηση με σκοπό τα χρήματα μιας και έχουμε συμμετάσχει σε πολλά μη κερδοσκοπικά φεστιβάλ γι αυτό και εξ αρχής είχαμε συμφωνήσει! Η μουσική ενώνει ανθρώπους δεν δημιουργεί αντιπάλους και εμείς κάνουμε μουσική για αυτά που αγαπάμε! Με αφορμή λοιπόν σχόλια που προσωπικά μας λύπησαν καθώς δεν μας χαρακτηρίζουν ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ τη συμμετοχή μας στο προκείμενο φεστιβάλ!»

Η σχετική εισήγηση που ψηφίστηκε από μέλη της δημοτικής αρχής για την διάθεση χρηματικού ποσού για την συναυλία της συγκέντρωσης:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Αρ. Πρωτ. 624/8-5-17

Θέμα: Λήψη απόφασης για την συνδιοργάνωση Εκδήλωσης – Ανοικτής Συζήτησης της ΚΕΔΦΧ με τον ΔΦΧ στις 15-05-2017. – Ψήφιση πίστωσης και ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος προτείνεται σε συνεργασία με τον ΔΦΧ να συμμετέχει στην Εκδήλωση – Ανοικτή Συζήτηση την Δευτέρα 15-5-2017 και στις 19:00μμ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Πατριάρχου, Ν. Φιλαδέλφεια.
Σύμφωνα με το ΔΤ του Δήμου το θέμα της συζήτησης είναι η υπεράσπιση της δημοκρατίας στην πόλη, της ελευθερίας έκφρασης και των δημόσιων χώρων, καλεί δε να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες, οι συλλογικότητες, και κάθε δημοκράτης που ανησυχεί με τις εξελίξεις στην πόλη μας.
Ζούμε μια ιδιαίτερη κατάσταση στην πόλη μας. Με αφορμή ένα αμφιλεγόμενο έργο μεγάλης κλίμακας ο Δήμος μας έχει στοχοποιηθεί και δέχεται καθημερινά την πίεση ομάδων που προσπαθούν να επιβάλλουν δια της βίας την άποψή τους. Το έργο είναι ένα συγκεκριμένο σχέδιο για το γήπεδο της ΑΕΚ και η άποψη είναι η επιβολή άκρας σιωπής για τις συνέπειες που θα δεχτεί η πόλη και οι κάτοικοί της.
Ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, το κέντρο της πόλης έχει υποστεί μια ιδιότυπη κατάληψη από δήθεν οπαδούς που θεωρούν ότι έχουν το δικαίωμα να επιτίθενται σε συλλογικότητες, να βανδαλίζουν δημοτικά και ιδιωτικά κτίρια και χώρους, να ασχημονούν σε εθνικές επετείους, να απειλούν και να προπηλακίζουν αιρετούς και εργαζόμενους, να επιβάλουν ένα κλίμα φόβου και τρομοκρατίας στους κατοίκους.
Στα πλαίσια του σχεδιασμού και για την άρτια διοργάνωση της εκδήλωσης προτείνεται η ΚΕΔΦΧ να αναλάβει το κομμάτι της πολιτιστικής εκδήλωσης που περιλαμβάνεται στην ανοιχτή συζήτηση.
Αναλυτικότερα: το μέρος της εκδήλωσης που προτείνεται να υλοποιήσει η ΚΕΔΦΧ αφορά την εκτέλεση συναυλίας με την παρουσία του 5μελούς συγκροτήματος RADIO ACT, το οποίο θα εκτελέσει ζωντανή ροκ μουσική με ξένο στίχο, καθώς και την διανομή των φυλλαδίων για την ενημέρωση των κατοίκων για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Τις υπόλοιπες ανάγκες διοργάνωσης της εκδήλωσης θα αναλάβει ο ΔΦΧ.
Για την εκτέλεση της συναυλίας απαιτείται δαπάνη ποσού 750,00 ευρώ που αφορά την αμοιβή των καλλιτεχνών και τις ασφαλιστικές εισφορές τους, ποσού 2.110,00 ευρώ για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της συναυλίας, και ποσού 145,00 ευρώ για την χρέωση για πνευματικά δικαιώματα προς Α.Ε.Π.Ι. Η δαπάνη για την διανομή των ενημερωτικών φυλλαδίων προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθει έως το ποσό των 900,00 ευρώ. Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση της προγραμματιζόμενης συναυλίας, η οποία ανέρχεται έως το συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων Ευρώ (3.905,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και όλων των λοιπών κρατήσεων, πρόκειται να βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 6475 (Έξοδα διαφόρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης), ποσού 30.500,00 ευρώ, του αναμορφωμένου προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.
Για τον λόγο αυτόν, το ΔΣ έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014)
β. των παρ. 21, 22, 23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129A/15)
γ. των παρ. 1 και 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/2006)
δ. του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/2016) όπως ισχύει (ΥΠΟΙΚ 2/100018/0026/30-12-2016)
2. Την 112/16 απόφαση ΔΣ με την οποία μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων του Ν. 4412/16 έως του ποσού της απευθείας ανάθεσης στον Πρόεδρο της ΚΕΔΦΧ.
3. Την υπ’ αριθμ. …/17 πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης που εκδόθηκε για την δέσμευση του ποσού που απαιτείται για την υλοποίηση της ανωτέρω εκδήλωσης που έχει προγραμματίσει η ΚΕΔΦΧ για το προσεχές χρονικό διάστημα.
4. Το γεγονός ότι τα ποσά της δέσμευσης με τις παρούσες πιστώσεις είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.
Ζητείται από το ΔΣ της επιχείρησης α) να εγκρίνει την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με τον ΔΦΧ (β) να διαθέσει ποσό 3.905,00 ευρώ για την υλοποίηση της εκδήλωσης, σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης, και (γ) να εγκρίνει την καταχώρηση στο μητρώο δεσμεύσεων της επιχείρησης της …/17 πρότασης ανάληψης υποχρέωσης που εκδόθηκε για το ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων πέντε ευρώ (3.905,00€) εις βάρος του Κ.Α. 6475 (Έξοδα διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων επιχείρησης), ποσού 30.500,00 ευρώ, του αναμορφωμένου προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

Σχετικά με admin

Ελέγξτε επίσης

Θείος Μιχάλη Κατσούρη: «Είναι ντροπή αυτό που γίνεται»

Ξέσπασμα από τον θείο του Μιχάλη με αφορμή το εμετικό πανό που σήκωσαν οι αμετανόητοι …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com